Worried Souls

 

instruments clarinet solo (doubling bass clarinet) and symphony orchestra
-2*2*3*2* 4231 12 11 clarinet solo str.


year of production 2011


dedication Karin Dornbusch
In memory of my father and conductor Gunnar Staern (1922 - 2011)


movements:   1. Introduction; 2. Rhapsody; 3. Meditation (with bass-clarinet).


duration 30‘   


first performance
February 16th 2012,

Konserthuset De Geer Hallen, Norrköping

Karin Dornbusch, clarinet

Norrköping Symphony Orchestra

Stefan Solyom, conductor


publisher  


Winner of the Christ Johnson Award and was handed by HM King Carl Gustaf XVI at an award ceremony of Kungliga Musikaliska Akademien (Royal Swedish Music Academy).

Copyright © Jan-Olav Wedin, 2012. All Rights Reserved.
work comments


Writing for the clarinet and bass clarinet also is a challenge but also there are fantastic possibilities available that has affected work on the solo part and orchestration and vice versa.

The origins of this concerto and its title  refers to "an artists' worried souls in an industrial and harsh dystopian society". The music conveys curiosity, spontaneity, playfulness, violence, hard decisions, hopelessness and ultimately its downfall! There is also a sharp criticism of the closures of well-established company that quickly builds up and eventually dismantled because of its time of decadence.


There is a narrative behind the music but the composer has chosen to tell it in the music rather than literally describing exactly what happens in the musical events but want to give freedom to the listener to imagine the way it sounds and what you get for shows.


First movement Introduction - has a sad and searching character as if you were in a fog. The clarinet is expressed in the score "espressivo con melancolia" (expressive of melancholy) and the orchestra is always restrained by then erupts in a huge roar. Clarinet becomes hysterical, and this leads to a dizzying cadenza with the orchestra's clarinets and which eventually fades the kit.


Second movement Rhapsody - takes up material from the first movement, which then worked freely with different expressions as well as comic absurdity, tough move, disparate emotions, mechanical rhythm "Come un 'Robotnik' (Russian term for automatons). This leads to a "fight" between soloist and orchestra that subsequently leads to a collective "marcia meccanico" (mechanic march) where everyone is forced to work on at a rapid pace and scale.


Third movement Meditation - starting with a fast collapse to then as a phoenix from the ashes rises from the deep bass-clarinet and reflect back toward the previous rates. This builds up to a pounding orchestral interludes. This leads to a short solo cadenza and then to an orchestral ”total chaos” that ends with an almost voiceless coda.


This piece is composed in close collaboration with soloist Karin Dornbusch during working time have shared ideas and suggestions for changes in the solo part.

Worried Souls is dedicated to the memory of my father Gunnar Staern who passed away during the composition process.


Benjamin Staern

other perfomances  made


2012

February 17th

Crusellhallen, Linköping

Karin Dornbusch, clarinets
Norrköping Symphony Orchestra
Stefan Solyom


De Geer Hallen, Norrköping February 16th WORLD PREMIERE!
Karin Dornbusch, clarinets

Norrköping Symphony Orchestra
Stefan Solyom

2017
May 3rd and 4th GERMAN PREMIERE!
Stralsund, Germany
May 5th and 9th Greifswald
May 19th Rügen
Philharmonisches Orchester Theater Vorpommern

Karin Dornbusch, clarinet
Golo Berg, conductor

2018
Dates TBA

Sinfonie-Orchester Münster, Germany

Karin Dornbusch, clarinet
Golo Berg, conductor[…] ”en genomarbetad kombination och det märktes att solisten varit med i processen bakom framförandet. Hon gjorde stycket full rättvisa med sin personliga hållning till både instrumenten -

ja hon spelade båda klarinett och basklarinett - men även till orkestern som partner.

I Introduktionen tog vi det första steget in i ett skede som vi inte visste mycket om på förhand. Vi mötte olika ljud hos orkester och solist som gick isär, omformulerades och vandrade vidare i mjuka blåmålade klangsjok. När solisten fick full uppbackning av orkesterns klarinett-trio tog det extra fart och värmdes på ytterligare.

Den mer livsbejakande Rhapsody kastades visserligen mellan olika skeden men hittar till slut det förlösande ackordet som gav oss jämnvikten åter. Dornbusch hämtar tonen både från luft och jord, himmel och hav och skulpterar med långa fraser och grundat spel. Här handlade det om fysisk musik i flera dimensioner. Odefinierade ljud från både solist och orkester tog sig underliga vägar genom salongen och fick fantasin att kick-starta. Meditationen avslutades med en minimalistisk kadens, fast jordad i det mänskliga soundet hos klarinetten.” […]

Anna Sköldh, 17 februari 2012 Folkbladet

[…] ”Karin Dornbusch, med sin bägge klarinetter av olika storlekar, var solist vid uruppförandet av Benjamin Staerns klarinettkonsert, Worried Souls, ett beställningsverk av SON. Dornbusch pratar genom sina instrument. Går in i musiken som sprakar av klirr och kristaller. Småpratandet avbryts av bleckets furiösa brölande och tjutande horn. Suckar och kommentarer.

Staerns musik problematiserar, utmanar lyssnaren… så kommer det imitativa familjesamtalet mellan solisten och klarinettstämman i orkestern. Kul.

Den andra satsen har en tätare textur och de rytmiska elementen får ta över med ett hyperaktivt slagverk. En flirt med Bernstein. Den avslutande delen har mer bredd. Solisten agerar utforskande och hela klangapparaten blir till en kreativ klangverkstad.” […]

Michael Bruze, 17 februari 2012 Norrköpings Tidningar

[…] ”Det är ett stycke, bräddfyllt på idéer, som spritts ut i tre satser av växande omfång. Staern rör sig smidigt mellan färgerna, tillåter sig utflykter till jazzen och det sarkastiska som kan påminna om österrikaren HK Grubers tonspråk, bara för att i nästa stund slänga sig in i ett expressivt allvar som mer erinrar om
70-talsmodernismen.
” […]

Thomas Anderberg, lördagen 18 februari 2012 DN/Dagens Nyheter


Crusellhallen, Linköping
Karin Dornbusch, clarinets
Norrköping Symphony Orchestra
Stefan Solyom

[…] "Tonsättarens beskrivning av musiken som samhällets uppgång och fall är en nyckel till de ibland tunga, metalliskt smakande harmonierna, men "Worried Souls var mer mjukt fantasifull än dystopisk. Det så kallade skrotslagverket satte konturer på Staerns suggestiva klanger och lekte med dem.

Klarinetten gick in och ut ur orkesterns oroliga, sönderhuggna landskap (med associationer till Stravinskij och Sjostakovitj) som en kameleont. Dornbusch och orkestern samtalade och hämtade impulser från varandra. Karins klarinett gled som fågelskrin över orkesterns intensiva, torra rytm i andra satsens marcia meccanico. En av alla virtuosa, men musikantiskt naturliga roller hon fyllde med självklarhet.” […]

Molly Teleman, 18 februari 2012 Östgöta Correspondenten


May 3rd GERMAN PREMIERE!
Stralsund, Germany

Philharmonisches Orchester Theater Vorpommern

Karin Dornbusch, clarinet
Golo Berg, conductor

9+0´
[…] ”Golo Berg presented Benjamin Staern´s Worried Souls, a concerto for clarinet and orchestra, with enormous enthusiasm, genuine commitment and a brilliant orchestra. A fantastic, powerful work and a hard nut to crack, but impossible to resist! The phenomenal Swedish soloist Karin Dornbusch, to whom the work was dedicated, also aroused great admiration.” […]

Ost-See Zeitung May 4th 2017