Två själar, en tanke

(”Two souls, one mind”)

 

subtitle Reflections on a painting by Hans Acates Holmström


instruments brass quintet


year of production 2014


commissioned by Musik i Gävleborg

dedication Stockholm Chamber Brass

duration 11‘   


first performance
September 30th 2014

Stora Gasklockan, Gävle
Stockholm Chamber Brass


publisher  
work comments


En konstrunda ute i Limhamn under påsken 2011 såg jag en tavla med teatermasker med de klassiska ansiktena, drama = ledsen och komedi = glad. Den är målad av Malmökonstnären Hans Acates Holmström som sedan pryder hemmet, sätter fantasin igång på ett drama som bildar en själ. Verket är en diptyk i två satser och det börjar dramatiskt med en morseliknade motiv som sen snabbt övergår i en svart komedi och allmänt väldigt dyster i karaktären. De andra satsen som följer därefter är en lyrisk, melodisk sats där all klanglig gestik i föregående sats blir mer utslätad och vacker. Den slutar i ett slags frågetecken och det är själen som flyger.


Reviews on Två själar, en tanke:


Stora Gasklockan, Gävle

Stockholm Chamber Brass


[…] Verket är en diptyk full av de kännetecken som gjort Staerns musik så omtyckt: färgsprakande klangrikedom och dramatiskt svängig och bråkig rytmik, avlöst av svävande uppåtrörelser och en mängd rörliga smådelar i livligt samspel...”

”the piece is a diptych full of trademarks that has made Staerns music so well apprieciated: colourful richness in timbres and dramatic swing and rough rhythm, dissolved by floating ascending scales and a bunch movable smaller parts in a vivid interplay.” […]

Camilla Dal. Gefle Dagblad


[…] Först starkt rytmiskt, nästan stökigt. Färgrika klanger. Sedan övergår stycket i en sorts försoning. Lite grann som i det gamla schemat tes-antites-syntes.”


”First loud rhythmically, almost messy. Colourful sounds. Then it transcends into a reconciliation. As in the old schedule thesis-antithesis-synthesis.” […]

Lars Westin, Arbetarbladet


other performances

2015
March 21st

Rostock, Germany GERMAN PREMIERE!

Hochschule für Musik und Theater

Stockholm Chamber Brass

November 12th

Oskarshamn
Oskarhamns kyrka församlingshem

Stockholm Chamber Brass


November 14th

Falkenberg

Tångaskolans aula
Stockholm Chamber Brass


2016
June 13th

Musikkitalo, Helsinki, Finland FINNISH PREMIERE!
Stockholm Chamber Brass

September 26th
Palladium, Malmö
Malmö Chamber Music Festival
Brass quintet from Malmö Symphony Orchestra

2017
November 5th
Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway
NORWEGIAN PREMIERE!
Stockholm Chamber Brass


2018

May 6th
Grünewaldssalen, Konserthuset, Stockholm
STOCKHOLM PREMIERE!
Håkan Hardenberger
Stockholm Chamber Brass