Salomos sång

 

instruments soprano, clarinet, violin, cello and piano

texts by Oscar Levertin

movements
1. Sagoberättarens prolog

  1. 2.Min själ är dryg och däst

  2. 3.All visdom säger jag farväl

  3. 4.Det finns ej ingen någon ålderslag

  4. 5.Sagoberättarens epilog

year of production 2017


special thanks to Lizzie Oved Scheja

commissioned by Lizzie Oved Scheja and J! - Judisk Kultur i Sverige


duration 30‘


first performance
Konstakademien, Stockholm
May 13th 2017
Hannah Holgersson, soprano

Magnus Holmander, clarinet

Christian Svarfvar, violin

Hanna Dahlkvist, cello

Staffan Scheja, piano


publisher  

work comments

Salomos sång skrevs på beställning av Lizzie Oved Scheja/Judisk Kultur i Sverige och tillägnat Mi Tyler. När jag fick beställningen på detta verk, sökte jag ivrigt efter texter av judiska författare och diktare. I samarbetet med dramaturgen Jan Mark diskuterade vi, om det fanns några svensk-judiska diktare att söka inspiration hos. Vi läste bland andra Oscar Levertins sista diktcykel Kung Salomon och Morolf (1905). Den fick bli utgångspunkten för min sångcykel, ett ”femakts” -drama som beskriver en människas livscykel: Kärlek, vemod, glädje, sorg och ett sista farväl till livet.

other performances


Konstakademien, Stockholm
May 14th 2017
Hannah Holgersson, soprano

Magnus Holmander, clarinet

Christian Svarfvar, violin

Hanna Dahlkvist, cello

Staffan Scheja, piano