Opposing Dance

 

instruments flute and guitar


year of production 2013


dedication Haga Duo

commissioned by Haga Duo thru Konstnärsnämnden

duration 11’  


first performance

September 13th 2013, Musikvalvet, Stockholm
Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute.
Joakim Lundström, guitar;


publisher  


recorded on CD by Haga Duo

”Colours of Sweden” Haga Musikproduktion, available at Amazon, iTunes Music Store and assorted music stores around the world.


work comments


När jag fick beställningen till Haga Duo som består utav Sareidah Hildebrand och Joakim Lundström så tog det mig ett tag hur jag skulle skriva ett stycke för denna portabla duo. Allt började med en impuls från en app på min iPad kallat Gestrument uppfunnen av Jesper Nordin där vem som helst kan tappa in digitalt rytmer, grooves, skalor m.m. Redan då fick jag ur grundmaterialet till första takterna i första delen på verket och lät de sakta men säkert stycket växa fram. Efter den impulsen kände man att jag ville gå med det lekfulla i musiken än att förhålla sig slaviskt till en maskin men musikaliteten och det spontana finns kvar. Första delen börjar med en 7/8-bossa rytm som övergår i en hel idel förskjutningar och tills slut danser därav verkets titel Opposing Dance (Motsatta Danser). Andra delen är en sångbar och lyriskt avsnitt likt en tonsatt dikt utan ord och senare rivande final där all material som presenterats tidigare stuvas om och leder till ett hårdrocksvrål mot slutet av verket.

When I received the commission for Haga Duo that consists of Sareidah Hildebrand and Joakim Lundström so it took me a while how I would write a piece for this portable duo. Everything started with an impulse from an app on the iPad called Gestrument invented by composer colleague Jesper Nordin where anyone can enter the digital rhythms, grooves, scales, etc. Already then I got out of the base material to the first bars of the first part of the work and let the slow but steady paragraph emerge. After the impulse felt that I wanted to go with the playful in the music than to relate slavishly to a machine but the musicality and spontaneity are still there.  The first part starts with a 7/8-bossa rhythm that transcends into an array of dislocated beats and eventually dancing hence the works title Opposing Dance. The second part is a singable and lyrical section similar to a composed poem without words and later a ravishing finale where all materials presented earlier is transformed and leading up to a hard-rock hurl torwards the end.
2013
Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute
Joakim Lundström, guitar.
November  Port Fairy
AUSTRALIAN PREMIERE!


2014

Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute
Joakim Lundström, guitar.
February 13 Göteborg - Levande Musik

February 14 Helsingborg - Salongen,

February 15 Sollentuna - Kummelby

February 16 Stockholm - Musikaliska
February 17 Falun, Musikkonservatoriet

February 19 Gävle - Gävle Slott

February 21 Piteå, Studio Acustcum
February 23 Älvsbyn - Kyrkan

March 2 Vänersborg - KF.

2015

August 1 Vadstena gamla teater, Vadstena
Johanna Zetterqvist, flute

Marcus Strand, guitar


November 24 Kaunas State Philharmonic Small Hall
Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute LITHUANIAN PREMIERE!
Joakim Lundström, guitar.